Süt Analiz Cihazları

( Tüm uluslararası kurumlar tarafından onaylı )
* Süt, Krema ve Peynir Altı Suyunda 1 dakikanın altında ölçüm yapabilme, Tağşiş (hileli) süt analizi yapabilme
* Yağ, Protein, Laktoz, Toplam Kuru Madde, Yağsız Kuru Madde, Donma Noktası analizleri
* Üre, Sukroz, Formaldehit, Sodyum Karbonat (Soda) ve bunların dışındaki tüm hilelerin var/yok anali
Çiğ sütte aynı anda toplam bakteri ve somatik hücre analizi
Yeni geliştirilen “Diferansiyel Somatik Hücre Sayım Teknolojisi” sayesinde mastitis evrelerini izleme imkanı
* Peynir, Peynir Altı Suyu tozu, Tereyağı, Yoğurt analizlerinde numune hazırlığına gerek olmadan 30 saniyede analiz imkanı
* Peynir analizlerinde numune hazırlığına gerek olmadan 45 saniyede analiz imkanı
* Kjeldahl metodu ile protein analiz imkanı
* Süt tozlarında IDF 201’e uygun yağ, protein, Nem, Kül, Laktoz, Asitlik gibi parametreleri 45 saniyede analiz imkanı

Et Analiz Cihazları

* Tüm et ve et ürünleri analizlerinde numune hazırlığına gerek olmadan 30 saniyede analiz imkanı
* Yağ, Protein, Nem, Tuz, Kolajen, Doymuş Yağ Oranı, Kül, Renk, Karbonhidrat, Enerji, Su Aktivitesi, Sodyum parametrelerinin 30 saniyede analizi
* Et analizinde en hassas sonuç için X-Ray teknolojisi
* Hatta, gerçek zamanlı Yağ, Kilo ve Yabancı madde (Metal ve Kemik) analiz imkanı
* Taze, donmuş, kasada veya karton kutuda etlerin analiz imkanı
* Kjeldahl metodu ile protein Yarı-otomatik ve Tam-otomatik (Titrasyon dahil) analiz imkanı
* Soxhlet metodu ile yağ analiz imkanı

Yem Analiz Cihazları

* Kjeldahl metodu ile protein analiz imkanı
* Soxhlet metodu ile yağ analiz imkanı
* Weende ve van Soest metodları ile selüloz analizi
* NIR Teknolojisi ile yem ve hammaddelerin ister tane, ister öğütülmüş şekilde hızlı analiz imkanı
* Numune öğütmek için diskli , elekli ve bıçaklı değirmenler.

Tahıl, Un ve Yağ Analiz Cihazları

* Zeytin ve pirina analizlerini ortalama 45 saniye içinde analiz imkanı
* Yağ, Nem ve Asitlik parametrelerinin tamamında hızlı analiz
* NIT Teknolojisi ile tüm tahılların tane şekilde hızlı analiz imkanı
* Opsiyonel olarak Un ve İrmik analizi yapabilme imkanı
* Protein, Yağ, Nem, Kuru madde, Kül, Gluten, Zeleny, Nişasta, vs.. analizleri için kullanıma hazır kalibrasyonlar
* 1100-1650 nm aralığında çalışması sayesinde Protein, Nem ve Kül gibi temel parametreleri ölçme imkanı
* 400-2500 nm aralığında çalışması sayesinde Protein, Nem, Kül, Gluten, Su kaldırma gibi temel parametrelerin yanında, özel parametreleri de ölçme imkanı
* Tahıl ve Un numunelerinde Falling Number (FNº) analizi imkanı
* Kjeldahl metodu ile protein analiz imkanı
* Soxhlet metodu ile yağ analiz imkanı
* Weende ve van Soest metodları ile selüloz analizi

Şarap Analiz Cihazları

* Üzüm, şıra ve şarap analizlerini 30 saniyede yapma imkanı
* 30’un üstünde parametreyi analiz edebilme imkanı
* SO2 modülü sayesinde 2 dakikada SO2 analizi imkanı
* Renk modülü sayesinde renk analizi imkanı

* El Tipi Refraktometreler
* Masaüstü Refraktometreler
* Polarimetreler
* Viskozimetreler
* Co2 Brix Monitörleri

* Giriş düzeyi için ekonomik masaüstü SEM
* 30.000x / 150.000 x büyütme
* Siyah – Beyaz navigasyon kamera
* Cihaza tam entegre EDS analizi
* Motorize 100mm x 100mm numune tutucusu
* Yüzey bilgisi ve topoğrafik görüntü için düşük elektronın tespiti (SE dedektör)
* Şarj Azaltıcı / Sıcaklık Kontrollü / Motorize numune tutucuları
* Mikro araçlar için numune tutucuları
* Metalurjik numune tutucuları

Uygulama Yazılımları
* Elementel Haritalama / 3D Pürüzlülük
* Fibermetrik / Partikülmetrik
* Porometrik / Pro Suite

* Üretimden, depoya; paketlemeden, laboratuvara her uygulama için kullanabileceğiniz taşınabilir diffuse/8° ve 45°/0° geometrili spektrofotometredir.
* 10nm veri aralıklı, 400-700nm dalgaboyu aralığı
* 25mm numune görüntüleme alanı
* 2000 ölçüme kadar hafızada saklama özelliği

* Dalgaboyu aralığı 400-700 nm
* 10nm optik çözünürlük ve raporlama aralığı
* 44mm geniş ışıklı bölge
* 44mm‘den 3mm‘ye 5 adımda opsiyonel aydınlatma alanı
* Temassız sensör entegrasyonu ve döner numune kabı özelliği ile renk ölçüm sistemlerinde devrim niteliğinde bir teknoloji

* Elektronik kalibrasyon özelliği, sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı numune gözü, Pt-Co / Hazen / APHA / Gardner ve daha birçok renk skalaları ve endeksleri

* ASTM I standardında saf su üretimi
* Günlük 20 litre ile 100 litre arasında saf su üretim kapasitesi
* ASTM I ve ASTM II standardında saf su üretimi
* Günlük 40 litreye kadar üretim kapasitesi
* Direkt şebeke hattında bağlanma kolaylığı
* ASTM I, ASTM II ve ASTM III standardında saf su üretimi
* Günlük 100 litreye kadar üretim kapasitesi
* ED (Electro Deionizasyon) opsiyonu

* 1 dakikadan az sürede; tekstilde yağ ve parafin, diş macununda ve tozlarda florin, petrolde hidrojen, waxda yağ, yağda wax, margarinde SFC (katı yağ miktarı) miktarı analizleri
* 60Mhz (1.4 Tesla) Masaüstü NMR sistemi
* En yüksek çözünürlüklü (<0.5Hz) masaüstü NMR sistemi
* 200:1 hassasiyet ve 20Hz band genişliği
* 1H, 19F, 13C, 23Na (31P yakında) analizleri
* 2D deneyleri; COSY, TOCSY, 13C deneyleri; DEPT HETCOR, HMQC ve HMBC deneyleri
* Yağlı tohumlarda,küspede ve yemlerde 20 saniyede yağ ve nem analizi
* Kolay ve kullanıcı dostu yazılım
* 40, 51 ve 60 mm prop seçenekleri

* Numune Hazırlama
Araçları
* Kaplama Cihazları
* SEM Sarfları
* TEM Sarfları
* AFM Sarfları
* FIB Sarfları
* Işık Mikroskobu
* Sarfları
* Tweezers ve Araçlar

* HD-KFM, ResiScope ve SoftResiScope modları ile yüksek kalitede 3D görüntüleme
* X ve Y eksenlerinde 100 mikrometre, Z ekseninde 9 mikrometre tarama alanı
* X, Y ve Z eksenlerinde 0,06 Angström çözünürlük
* Opsiyonel olarak; STM, MFM, EFM, PFM, KFM modları ve sıcaklık kontrol ünitesi

* Geniş bir nanomekanik ve nanotribolojik testler
* Yüksek sıcaklıkta nanoindentasyon, nano boyutta çizik ve 750ºC’ye kadar nano boyutta etki
* Düşük sıcaklıkta nanoindentasyon ve -20ºC’de nano boyutta çizik
* Sıvılara batırılmış numune ve prob
* Vakum altında azaltılmış oksijen ve temiz koşullar
* Kontrollü nem seviyeleri

Genel Laboratuvar Cihazları

Diğer Cihazlar

Fiziksel Test Cihazları

ÜRÜNLERİMİZ

Laboratuvar Mobilya Sistemleri

* Laboratuvar Bankoları
* Çeker Ocakları
* Hava Emiş Sistemleri
* Kimyasal ve Solvent Dolapları
* Terazi Masaları

Elektrokimyasal Ölçüm Cihazları

* pH/İyon/ORP Metreler
* İletkenlik Ölçerler
* Oksijen Metreler
* BOI ve KOI Sistemleri
* Fotometreler, Termoreaktörler
* Su Analiz Ktleri
* Multiparametre Ölçüm Cihazları
* Bulanıklık Ölçerler
* Yazılım ve Analiz Donanımları

Hassas Teraziler

* Mikro ve Semimikro Teraziler
* Analitik ve Yarı Analitik Teraziler
* Yoğunluk Terazileri
* Tekstil ve Kuyumcu Terazileri
* Endüstriyel ve Parça Sayıcılı Teraziler
* Barkod Okuma Sistemli Teraziler
* Baskül ve Kantalrar
* DKD Sertifikalı Kalibrasyon Ağırlıkları

Mikroskoplar

* Işık Mikroskopları
* Stereo Mikroskoplar
* Konfokal Mikroskoplar
* AFM Mikroskoplar
* Görüntüleme Sistemleri
* Kamera Sistemleri
* Analiz ve Yazılım Donanımları

Sarf ve Kimyasal Ürünler

Cam Malzemeler

* Erlen
* Beher
* Balonjoje
* Şişe
* Mezür
* Büret
* Pipet
* Huni
* Petri v.b. ürünler

Plastik Malzemeler

* Tüp Sporları
* Hortumlar
* Pipet Uçları
* Tüpler
* Puarlar
* Tıpalar
* PE, PC, PP, PTFE'den üretilmiş ürünler

Metal Malzemeler

* Pensler
* Laboratuvar Standları
* Kıskaçlar
* Nivolar
* Fırçalar
* Bünzen Bekleri v.b. ürünler

Filtre ve Filtrasyon Malzemeleri

* Filtrasyon Düzenekleri
* Membran Filtreler
* Şırınga Ucu Filtreler
* Kantitatif Filre Kağıtları
* Hazır Besiyerleri v.b. ürünler

Porselen Malzemeler

* Krozeler
* Kapsüller
* Havanlar
* Buhner Hunileri v.b. ürünler

Diğer Cihaz ve Sistemler

Kütle Spektroskopisi

* LC TOF
* MICRO TOF
* MICRO TOF Q
* MALDI TOF
* ION TRAP MS
* FTMS

Mikrobiyoloji Ürünleri

* Mikrobiyolojik Toz ve Hazır Besiyerleri
* Standart Mikroorganizmalar
* Yüzey Hijyen Kitleri
* Antibiyotik Diskler
* Anaerobik Ortam Kit ve Sarf Malzemeleri
* Bakteriyel Tiplendirme Antiserumları ve Teşhis Kitleri
* Supplementler
* Hızlı Gıda Mikrobiyoloji Kitleri
* İdentifikasyon Sistemleri

2.El Laboratuvar Cihazları

Gaz kromatografisi GC / GC MS

Sıvı kromatografisi HPLC / LC MS

ICP SPEKTROMETRESİ ICP OES / ICP MS